Teknobyen
BT5 Teknobyen 12
KLP har valgt NCC

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har valgt NCC som samarbeidspartner når de skal utvikle sitt spennende nybygg i Teknobyen i Trondheim.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har valgt NCC som samarbeidspartner når de skal utvikle sitt spennende nybygg i Teknobyen i Trondheim.

Målet er å inngå kontrakt for en totalentreprise etter endt samspillsfase. Planlagt byggestart er januar 2022. Det nye bygget vil være på 46.250 kvadratmeter BTA.

- Vår ambisjon med Teknostallen er å bygge hjertet i Teknobyen og skape fleksible løsninger for fremtidens leietakere. Teknostallen skal bli noe mer enn et ordinært kontorbygg. Vi ser frem til å samarbeide med NCC og PIR II i en verdiskapende samspillsfase, sier administrerende direktør i KLP Eiendom, Ruth Hege Falch Havdal.

-Vi er svært glade for at KLP Eiendom har valgt oss som entreprenør på tre kontorprosjekter i Trondheim de siste årene. Det bekrefter at vi har en faglig sterk organisasjon som forstår markedets behov og kan levere i henhold til prosjektenes ambisiøse mål. Det samsvarer med vår strategi og målsettinger, sier Roger Nygård, leder for NCCs byggvirksomhet i Norge.

Energi og miljø

I utviklingsfasen vil det bli lagt stor vekt på å skape fleksibilitet for fremtidige leietakere og bærekraftige løsninger vil være avgjørende for valg av materialer og byggemetoder. På en god måte skal Teknostallen knytte sammen de øvrige byggene, samt ute- og rekreasjonsområdene, som vil understøtte og forsterke byggene som allerede finnes i området. Et av grepene har vært å velge et ekstrovert arkitektkonsept, som vil gi mer til området enn bare et kontorbygg. På taket vil det for eksempel bli anlagt en løpebane og rekreasjonsområde.

Bygget vil, foruten å bli sertifisert som BREEAM Excellent, bli det første bygget i Trondheim som sertifiseres med kategori Well Platinum, med blant annet solcelleanlegg og lavenergiløsninger tilpasset for fremtiden.

-I 2013 ferdigstilte vi Haukåsen barnehage i Trondheim, Norges første BREEAM sertifiserte undervisningsbygg. For oss er det viktig å hele tiden videreutvikle bærekraftige løsninger og realisere kundenes høye ambisjoner, sier distriktsleder i NCC Building Norge, Lars Petter Gamlem.

Verdiskaping i samspill

Teknostallen blir i hovedsak et kontorbygg, men det planlegges også for blant annet treningssenter, servering, service og næringslokaler på bakkeplan.

-Vi har lært å kjenne KLP som en svært kompetent og dyktig samarbeidspartner som vi ser frem til å samarbeide med. Både KLP og NCC er svært opptatt av bærekraftige løsninger og sosialt ansvar i våre prosjekter, sier Gamlem.

Gjennom samspillsfasen vil NCC og KLP sammen optimalisere løsninger for byggeprosessen og hele byggets livsløp.

-KLP har som eiendomsaktør med «alt» i eget hus meget gode erfaringer med samspill. Når drift, økonomi og forvaltningsavdelingen, sammen med leietakerne og entreprenør er med på å påvirke utforming og funksjon gir det gode resultater, sier Ulf Haugen, prosjektdirektør i KLP.

Høye ambisjoner for innovasjon og teknologi

Prosjektet har høye mål og ambisjoner også når det gjelder energi, innovasjon og kvalitet.

I planleggingen og gjennomføringen vil NCC benytte 4D-planlegging for optimalisering av HMS i tid, 3D skanning av både eksisterende bygningsmasse og gjennom byggefasen, og knytte dette til ordinære BIM-modeller. Dette gir tryggere arbeidsoperasjoner, høy kvalitet i planleggingen og byggefasen og dokumentasjon av arbeidet. Det er også en tydelig ambisjon om å utvikle en «Digital Tvilling» i prosjektet, der big-data fra driftsfasen bli brukt sammen med data fra prosjektgjennomføringen, blant annet for å optimalisere Teknostallens energiforbruk og vedlikeholdskostnader.

Etter samspillsperioden vil beslutning om oppstart av byggefasen først bli styrebehandlet hos KLP Eiendom, før kontrakt om totalentreprise signeres.

Andre nyheter

Teknobyen

Teknobyen ligger midt på Teknologibuen, sentralt beliggende mellom NTNU og SINTEF på Gløshaugen og St. Olavs Hospital. 75.000 kvm fordelt på 5 moderne næringsbygg, med ca 2.500 ansatte. Nå bygger vi morgendagens arbeidsplass i Teknostallen! Les mer

Kontakt

Resepsjonen Teknobyen
Abels Gate 5
41 42 95 83
adm@teknobyen.no

Redaktør
✍️ Steffen Ødegård

Innhold, design og kode
Skogen