13

Advokat Kvernes

Arbeider i det vesentlige innenfor privatrettslige forhold med vekt på eiendoms rettsforhold, kontraktsrett samt arve- skiftesaker

Finn kompetanse