Teknobyen
13

Unit

Vi skaffar, utviklar og driv fellessystem for utdanning- og forskningssektoren. Arbeidet vårt skal bidra til auka samarbeids- og integrasjonsløysingar mellom institusjonane. Det er difor viktig for oss å ha ein solid fagleg tyngde innan vårt virkeområde.

Gjennom konsortieorganisering er deltakarane våre sikra innverknad og medverknad i utforminga av produkta og tenestene vi tilbyr. Vi har vakse frå eit prosjekt for å levere biblioteksystem for to institusjonar i 1972, til i dag å levere nasjonale system og løysingar for utveksling, lagring og attfinning av data.

Målet vårt er å gjere kunnskap tilgjengeleg gjennom å vere det viktigaste strategiske verktøyet for institusjonane i utdanning- og forskningssektoren, slik at dei kan tilby gode informasjonstenester for brukarane sine.

Finn annen kompetanse i Teknobyen

Teknobyen

Teknobyen ligger midt på Teknologibuen, sentralt beliggende mellom NTNU og SINTEF på Gløshaugen og St. Olavs Hospital. 75.000 kvm fordelt på 5 moderne næringsbygg, med ca 2.500 ansatte. Nå bygger vi morgendagens arbeidsplass i Teknostallen! Les mer

Kontakt

Resepsjonen Teknobyen
Abels Gate 5
73 54 02 00
adm@teknobyen.no

Redaktør
✍️ Steffen Ødegård

Innhold, design og kode
Skogen ♥️ Intent