E Helse

Direktoratet For E-helse

For å sørge for bedre informasjonsflyt og systemer som snakker sammen, trengs sterkere nasjonal styring og felles standarder som skal være enkle å følge. Avdeling standardisering utvikler og vedlikeholder standarder, og tilbyr støtte til leverandører og virksomheter om implementering og bruk av standarder for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten.

Besøk nettside

Finn kompetanse