115

KLP Eiendom

KLP Eiendom er et av landets største eiendomsselskaper. 

Vi forvalter en eiendomsmasse på 2,2 mill. kvadratmeter til en verdi i underkant av 60 mrd. kroner, og er 100 % egenkapitalfinansiert av vårt morselskap KLP. 

Vår forretningsstrategi er basert på utvikling, forvaltning og drift av eiendom i egen regi. 

KLP Eiendom er sertifisert etter miljøstyringssystemet ISO 14001:2004. I Trondheim totalt ca. 321 000 kvm BTA fordelt på 30 eiendommer med beliggenhet i hovedsak i sentrum og i randsonen innenfor det som tidligere var bomringen.

Besøk nettside

Finn kompetanse