Sintef

SINTEF Digital, avd Helse

Vi forsker på mennesket, helsesystemene, tjenestene, aktørene og teknologiene for å oppnå bedre helse og livskvalitet i befolkningen og gode og effektive helse- og omsorgstjenester. Samhandling, helsefremming, organisering, digitalisering, gode pasientforløp og personspesifikk behandling og oppfølging er sentrale forskningstema. I tett samarbeid med tjenestene og industrien er vi en viktig aktør for å bygge norsk helseindustri.

Besøk nettside

Finn kompetanse