St  Olavs Hospital Hf Avd  For Klinisk Farmakologi

St. Olavs hospital HF, Avd. for klinisk farmakologi

Avdelingen tilbyr omfattende analyseservice av legemidler og rusmidler. Medisinsk tolkning av alle prøvesvar. Rådgivning til både primær- og spesialisthelsetjenesten. Undervisning og kurs til leger / medarbeidere, sykepleiere og andre ansatte innen ulike helse- og rusinstitusjoner.

Besøk nettside

Finn kompetanse