Statens Vegvesen

Statens Vegvesen

Her på huset sitter det kompetanse innen drift av vei, bygging av bru og tunell, sikring av skred, utvikling av intelligente kjøretøy med samarbeid over landegrenser, vegdatabasebank og annet.

Besøk nettside

Finn kompetanse