Sykehuskjøphf

Sykehusinnkjøp HF

Vår oppgave er å gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge. Dette gjør vi innenfor nesten alle områder i spesialisthelsetjenesten, som for eksempel IT-utstyr, legemidler, medisinsk-teknisk utstyr, medisinske og administrative forbruksvarer, og tjenester som vikarer og flyreiser. Vi leder anskaffelsesprosjektene, i tett samarbeid med prosjektgrupper satt sammen av relevant fagpersonell.

Besøk nettside

Finn kompetanse