Uninett

Uninett

UNINETT-konsernet driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, og håndterer andre nasjonale IKT-oppgaver. Konsernet eies av Kunnskapsdepartementet, og består av morselskap og to datterselskaper. Vi er en nøytral aktør og driver ikke-kommersielt.

Besøk nettside

Finn kompetanse