Teknobyen

Tidslinje

Teknostallen skal stå ferdig i 2025.
Her kan du følge progresjonen.

Byggeprosessen uke for uke

2024
Uke 27
 • Montering av prefabrikkerte betong- og stålelementer pågår i del 6. I den forbindelse vil det være en god del inn-/uttransport og heising av tung last. Oppstillingsplass for elementbiler er på utsiden av byggegjerdet, men utføres på en sikkert måte (blant annet med trafikkvakt).
 • KGC fortsetter med montering av utvendige fasadeelementer på del 5. Det vil i den forbindelse være behov for opprigg av mobilkran på utsiden av Portalen.
 • Taktekker fortsetter med tekking av taket på del 5.
 • Tømmerarbeid pågår i del 5. I den forbindelse vil det kunne forekomme noe boring i betong.
 • Tekniske fag (elektriker, rørlegger og ventilasjon) holder på med hovedføringer og skjultanlegg.
 • Kjerneboring for tekniske fag utføres fortløpende, men i små perioder. Litt lyd er å forvente, men vil føre til lite/ingen vibrasjoner som forplanter seg i hulldekkene.
 • Det vil foregå en del støpeoperasjoner i bakgården, både av fundamenter og banketter både av fundamenter og banketter på del 7.
 • Grunnarbeider: tilfylling mellom støpte konstruksjoner i bakgården og komprimering av løsmasser. I forbindelse med komprimering vil det bli litt støy/vibrasjoner.
 • Oppdeling og fjerning av midlertidig støttefundament til vernafasade pågår. Vil i den forbindelse kunne bli noe støy.
Uke 26
 • Montering av prefabrikkerte betong- og stålelementer pågår i del 6. I den forbindelse vil det være en god del inn-/uttransport og heising av tung last. Oppstillingsplass for elementbiler er på utsiden av byggegjerdet, men utføres på en sikkert måte (blant annet med trafikkvakt).
 • KGC fortsetter med montering av utvendige fasadeelementer på del 5. Det vil i den forbindelse være behov for opprigg av mobilkran på utsiden av Portalen.
 • Glassbygg (fasadeleverandør) fortsetter med innsetting av glass i vernafasaden på del 4.
 • Taktekker fortsetter med tekking av taket på del 5.
 • Tømmerarbeid pågår i del 5. I den forbindelse vil det kunne forekomme noe boring i betong.
 • Tekniske fag (elektriker, rørlegger og ventilasjon) holder på med hovedføringer og skjultanlegg.
 • Kjerneboring for tekniske fag utføres fortløpende, men i små perioder. Litt lyd er å forvente, men vil føre til lite/ingen vibrasjoner som forplanter seg i hulldekkene.
 • Det vil foregå en del støpeoperasjoner i bakgården, både av fundamenter og banketter både av fundamenter og banketter på del 7.
 • Grunnarbeider: tilfylling mellom støpte konstruksjoner i bakgården og komprimering av løsmasser. I forbindelse med komprimering vil det bli litt støy/vibrasjoner.
 • Oppdeling og fjerning av midlertidig støttefundament til vernafasade pågår. Vil i den forbindelse kunne bli noe støy.
 • Oppstart montering av heis i del 4.
Uke 25
 • Montering av prefabrikkerte betong- og stålelementer pågår i del 6. I den forbindelse vil det være en god del inn-/uttransport og heising av tung last. Oppstillingsplass for elementbiler er på utsiden av byggegjerdet, men utføres på en sikkert måte (blant annet med trafikkvakt).
 • KGC fortsetter med montering av utvendige fasadeelementer på del 5. Det vil i den forbindelse være behov for opprigg av mobilkran på utsiden av Portalen.
 • Taktekker fortsetter med tekking av taket på del 5.
 • Tømmerarbeid pågår i del 5. I den forbindelse vil det kunne forekomme noe boring i betong.
 • Tekniske fag (elektriker, rørlegger og ventilasjon) holder på med hovedføringer og skjultanlegg.
 • Kjerneboring for tekniske fag utføres fortløpende, men i små perioder. Litt lyd er å forvente, men vil føre til lite/ingen vibrasjoner som forplanter seg i hulldekkene.
 • Det vil foregå en del støpeoperasjoner i bakgården, både av fundamenter og banketter.
 • Grunnarbeider: tilfylling mellom støpte konstruksjoner i bakgården og komprimering av løsmasser. I forbindelse med komprimering vil det bli litt støy/vibrasjoner.
 • Oppkapping og fjerning av betongfundament til støttestag på vernafasaden pågår. Det vil i den forbindelse bli en del støy fra saging.
+ 2023
+ 2022

Teknobyen

Teknobyen ligger midt på Teknologibuen, sentralt beliggende mellom NTNU og SINTEF på Gløshaugen og St. Olavs Hospital. 75.000 kvm fordelt på 5 moderne næringsbygg, med ca 2.500 ansatte. Nå bygger vi morgendagens arbeidsplass i Teknostallen! Les mer

Kontakt

Resepsjonen Teknobyen
Abels Gate 5
41 42 95 83
adm@teknobyen.no

Redaktør
✍️ Steffen Ødegård

Innhold, design og kode
Skogen