Teknobyen
Teknostallen 28 08 2023
Oppstart fase 2 Teknostallen

I disse dager ferdigstilles fase 1 mens vi starter opp med fase 2 av byggingen av Teknostallen.

Teknostallens første fase er nesten ferdig og byggets første leietakere har brukt sommeren og starten av høsten på å komme seg inn i sine nye lokaler. Mens første del ferdigstilles og klargjøres for flere leietakere som er klare for å flytte inn, fortsetter nå arbeidet med fase to på prosjektet. Her skal gjenværende eiendomsmasse av Teknostallen rives, der ytterveggene skal bevares og støttes opp mens gravearbeid og oppbygging av det nye bygget kommer i gang. Arbeidet krever graveskråninger og skråstøtter som tar hele fortauet langs Trikkestallen samt delvis ut i kjørefeltet.

Tirsdag 29.08.23 starter vi med å gruse opp dekke for midlertidig fortau på motsatt side, mot Veisletten.

Dette vil være noe av den tilsvarende løsning som vi gjorde ved høyspent-omleggingen tidligere. Det blir fortsatt åpent kjørefelt slik at trafikk slipper forbi. Oppstøttingen og avsperring av området må stå i store deler av byggeperioden. Det betyr at denne gaten vil bli innsnevret til 2025.

Vårt mål er å gjennomføre prosjektet uten å være til ulempe for våre naboer. Dersom det er noe du mener vi kan bli bedre på, setter vi stor pris på dine tilbakemeldinger. Ved henvendelser og spørsmål knyttet til ytre miljø og forhold som går på helse, miljø og sikkerhet, kan anleggsleder kontaktes.

Matthias Lepkowski

Tlf: 923 14 317

e-post: matthias.lepkowski@ncc.no

Jetpæling

Dette er en type pæling som utføres ved å bore ned i grunnen. Det brukes store mengder vann med høyt trykk som pyler/vasker ut stedlige masser i grunnen. Samtidig blandes sement inn. Dette skaper en sylindrisk betongpæl. Disse borres tett i tett og sammen danner disse en enhetlig vegg. Denne jetpæling på Teknostallen skal utføres under den eksisterende verna fasaden for å kunne bevare denne ettersom det nye bygget kommer med en full kjeller som kommer dypere enn eksisterende fundamentering av verna fasade. Jetpælingen vil foregå fra innsiden av bygget hvor de så borer delvis på skrått nedover. Se utklipp under av 3D-modell. Støymessig så skal ikke dette medføre mye støy da dette utføres ved å bore.

Fremdrift

Uke 35: Utsetting av skilt og oppgrusing for midlertidig fortau starter tirsdag 29.august. Avsperring av fortau langs Trikkestallen starter i løpet av onsdag og videre frigraving av fundamenter langs fasaden av Trikkestallen fortsetter utover uka.

Uke 36: Oppstart forskaling og støping av banketter som skal støtte opp den verna fasaden starter denne uka. Oppstøtting med skråstøtter mot slutten av uka. Oppstart maskinriving av Trikkestallen av den delen nærmest fase 1 av Teknostallen (den delen som er ferdigstilt).

Uke 37: Fortsetter oppstøtting av fasaden. Fortsetter riving av Trikkestallen samt utgravinger for fundamenter.

Uke 38->: Mobilisering av utstyr for jetpæling og forberedelser oppstart testpæling. Riving pågår fortsatt. Utgraving pågår.

Uke 42->: Oppstart jetpæling. Riving pågår fortsatt, utgraving pågår. Betongarbeider for fundamenter starter uke 43.

Uke 47->: Riving skal være ferdig. Jetpæling pågår fortsatt, utgraving pågår fortsatt, betongarbeider pågår.

Uke 52: Jetpæling skal være ferdig. Betongarbeider og utgraving pågår fortsatt.

Kontaktinformasjon

Tiltakshaver Prosjektsjef

Lasse Volden

Tlf: 924 92 922

e-post: lasse.volden@klp.no

Tiltakshaver Prosjektleder

Beate Johannessen

Tlf: 993 04 075

e-post: beate.johannessen@klp.no

Entreprenør anleggsleder:

Matthias Lepkowski

Tlf: 923 14 317

e-post: matthias.lepkowski@ncc.no

Entreprenør prosjektsjef:

Trond-Espen Lorentzen

Tlf: 959 92 199

e-post: trond-espen.lorentzen@ncc.no

Andre nyheter

Teknobyen

Teknobyen ligger midt på Teknologibuen, sentralt beliggende mellom NTNU og SINTEF på Gløshaugen og St. Olavs Hospital. 75.000 kvm fordelt på 5 moderne næringsbygg, med ca 2.500 ansatte. Nå bygger vi morgendagens arbeidsplass i Teknostallen! Les mer

Kontakt

Resepsjonen Teknobyen
Abels Gate 5
41 42 95 83
adm@teknobyen.no

Redaktør
✍️ Steffen Ødegård

Innhold, design og kode
Skogen