Teknobyen
Gravemaskiner in action
Status og progresjon i byggeprosjektet Teknostallen

I disse dager ferdigstilles fase 1 av byggeprosjektet Teknostallen, men som mange antageligvis har merket seg, er det mye som foregår på byggeplassen på Teknobyen. Dette skyldes oppstart av fase 2. Vi har tatt en prat med Beate Johannessen og Matthias Lepkowski, som også har gitt oss en omvisning på området. Beate er prosjektleder i KLP og Matthias er anleggsleder i NCC. De har derfor god oversikt over hva som skjer for tiden, og hva som er progresjonsplanen i prosjektet fremover.

Hva foregår på byggeplassen for øyeblikket?

Vi er i gang med riving i både del 4, del 5, del 6 og har begynt med del 7. Del 5 av denne maskinrivingen vil være ferdig i slutten av oktober. Vi er kommet så langt at vi i slutten av oktober også vil være ferdig med del 6. Del 7 vil vi være ferdig med 14. Desember. forteller Matthias.

Dette betyr at i midten av desember vil all maskinriving, og det støyende arbeidet som dette medfører, være ferdig.

Riveprosessen på del 4 er allerede ferdig. Når sortering av materialet fra denne rivingen og “hullet” er renset, vil det klargjøres for betongarbeid i denne delen. Dette innebærer fjerning av jord med gravemaskiner. Matthias kan fortelle oss at sammenlignet med støyen fra maskinrivingen, vil ikke dette lage like mye bråk. Det vil imidlertid være noe støy, men dette oppstår i forbindelse med maskiner som går, ikke bygningsmasse som rives.

Når vi er ferdig med maskinriving og utgraving av tomten, hva kommer til å skje da?

Når utgravingen er ferdigstilt er neste steg å begynne med betongarbeid, og deretter prefab-montasje. Når denne prefab-montasjen er ferdig, så begynner oppussingen av eksisterende fasade.

Beate informerer om at det er i oppussingen av den eksisterende fasaden at det også settes i gang med jetpeling. Men hva er egentlig jetpeling?

Matthias forklarer at jetpeling er en form for fundamentering. Enkelt forklart kan man si at en stor borerigg vil borre hull i bakken, og fylle disse hullene med betong.

Dette må vi gjøre fordi når vi nå bygger nye Teknostallen, så har vi en vernet fasade. De fundamentene som nå står langs denne fasaden er kun bygget for å sikre at den vernede fasaden ikke faller ned. Så vi må jetpele under for å støtte opp den gamle fasaden, fordi vi skal bygge en parkeringskjeller under her. utdyper Beate.

Jetpelingen er planlagt å begynne i uke 42. Etter planen vil dette deretter foregå frem til jul.

Prefab-montasje på nyåret

På nyåret skal fasadeelementer reises og det skal gjøres prefab-montasjer. Det er fortsatt litt usikkerhet om akkurat når dette arbeidet skal begynne. Når fasadeelement-montasjen pågår, så vil også del 4 påbegynnes. Den gode nyheten er at fasadeelementene vil fungere som en støyskjerm mot nærliggende bygg. Matthias forteller at bygget skal være tett før neste høst, og anslår at fasadeelementene derfor vil være montert på hele bygget innen den tid.

Avslutningsvis gir Beate oss en oppsummering:

Så vi har maskinriving, som er det mest støyende arbeidet. Det vil pågå en liten tid fremover nå, før det går over til utgraving av byggegropen, etterfulgt av jetpeling og betongarbeider. Det vil si at i et halvårs tid nå, så vil vi ha en del støy, men vi er på det høyeste støynivået akkurat nå. Og da mot neste høst, når fasaden kommer opp, så vil ikke byggene rundt bli påvirket i nærheten av i samme grad som nå.

Andre nyheter

Teknobyen

Teknobyen ligger midt på Teknologibuen, sentralt beliggende mellom NTNU og SINTEF på Gløshaugen og St. Olavs Hospital. 75.000 kvm fordelt på 5 moderne næringsbygg, med ca 2.500 ansatte. Nå bygger vi morgendagens arbeidsplass i Teknostallen! Les mer

Kontakt

Resepsjonen Teknobyen
Abels Gate 5
41 42 95 83
adm@teknobyen.no

Redaktør
✍️ Steffen Ødegård

Innhold, design og kode
Skogen