Teknobyen
Digital tvilling illustrasjonsbilde 1
Digital Tvilling

Hva er en digital tvilling og hvilken rolle kan en digital tvilling spille for nye Teknostallen?

Hva er en digital tvilling og hvilken rolle kan en digital tvilling spille for nye Teknostallen? Lasse Volden, prosjektsjef i KLP Eiendom Trondheim, gir oss en innføring.

Teknobyen er sentralt plassert midt mellom NTNU og St. Olavs, innrammet av Trondheims beste kunnskap. Derfor er det gledelig å kunne bidra på prosjekter som knytter disse fagmiljøene og Teknobyen tettere sammen. Prosjektet «Bridging The Gap» er et samarbeidsprosjekt mellom entreprenørene og arkitektene som jobber på byggeprosjektet Teknostallen, NTNU og KLP Eiendom. I prosjektet undersøkes det hva som mangler mellom prosjekteringsfasen og driftsfasen av et bygg. Målet for «Bridging The Gap» er å bygge en digital tvilling til Teknostallen, altså en virtuell kopi av det bygget som faktisk bygges.

Gir uante muligheter

En digital kopi av Teknostallen vil ha stor påvirkning på hvordan man drifter og vedlikeholder et anlegg frem i tid. På PC vil man kunne se anlegget på lik linje som hvis du hadde gått inn i rommet og sett deg rundt fysisk. Dette kan blant annet bidra til å forenkle og effektivisere en rekke prosesser.

Ja, det å ha en digital tvilling gir jo uante muligheter. I stedet for at du må ha folk til å gå inn i bygget ditt og kanskje gå inn i et rom som er opptatt eller vanskelig å komme til, så kan du sende den digitale tvillingen til hvem som helst i verden. Da kan en ekspert se på det, og finne løsninger eller analysere bruken. Du slipper den fysiske delen av verdenen ved å sende informasjonen.
-Lasse Volden, Prosjektsjef KLP Eiendom Trondheim

«Bridging The Gap» er altså et forskningsprosjekt. KLP tar del i dette prosjektet, og erfaringene og resultatene kan være retningsgivende og vil være verdifulle i tiden fremover.

Å ta del i et forskningsprosjekt for KLP sin del, gjør at vi får være med i utviklingen og vi får se hva som må til for å bygge moderne.

En digital tvilling vil muliggjøre analyser av anlegg på en helt annen måte enn det man har i dag. Ikke bare kan den digitale tvillingen gi deg samme informasjon som om du selv var tilstedeværende, men den virtuelle kopien kan gi deg ytterligere informasjon! Selv om det i dag finnes testanlegg og muligheter for å gjøre prognoser og vurderinger, vil den nye teknologien overgå disse. Eksempelvis vil man istedenfor å fysisk lese av romtemperaturen på et panel på veggen, antageligvis i en digital tvilling også få informasjon om temperaturen som vil være i rommet frem i tid. Dette kan gjøre at opplevelsen av anlegget på en PC faktisk gir en bedre opplevelse og forståelse enn å være fysisk til stede.

Du får ikke se fremtiden hvis du går inn i et rom på vanlig vis, for det er bare vanlig, «live», kjedelig virkelighet. Med en digital tvilling har du muligheter til så mye mer, men vi har ikke verktøyene til å gjøre dette i dag.

Fortsatt et stykke igjen

Som med mye annet, kommer ikke arbeidet med digitale tvillinger helt uten problemer og forvirring. Volden trekker for eksempel frem at noen kan kalle en plantegning laget i «Paint» en digital tvilling, mens forsterket virkelighet i form av en VR-modell også er en digital tvilling.

Den største utfordringen med digitale tvillinger i dag er begrepsforvirring og forskjellige forventinger til hva en digital tvilling skal gjøre, hvordan den ser ut og vedlikeholdes.
-Lasse Volden, Prosjektsjef KLP Eiendom Trondheim

En fullverdig digital tvilling av Teknostallen er fortsatt en del av fremtiden, men Lasse Volden er optimistisk til prosjektets rolle i utviklingen av dette.

Jeg tror Big Data kommer til å revolusjonere hvordan vi drifter bygget i fremtiden, men det er et langt stykke frem dit. Jeg håper at forskningsprosjekt som «Bridging The Gap» bidrar til å korte det ned.

Forskningsprosjektet vil foregå parallelt med byggingen av Teknostallen, og resultatene vil være med på å forme et veikart for digitalisering av Bygg, Anlegg og Eiendom frem mot 2050.

Andre nyheter

Teknobyen

Teknobyen ligger midt på Teknologibuen, sentralt beliggende mellom NTNU og SINTEF på Gløshaugen og St. Olavs Hospital. 75.000 kvm fordelt på 5 moderne næringsbygg, med ca 2.500 ansatte. Nå bygger vi morgendagens arbeidsplass i Teknostallen! Les mer

Kontakt

Resepsjonen Teknobyen
Abels Gate 5
41 42 95 83
adm@teknobyen.no

Redaktør
✍️ Steffen Ødegård

Innhold, design og kode
Skogen